گشتی ها در رودخانه

یک قایق گشتی پلیس مسیر معمول گشتزنی اش را آغاز می کند . مسیر مأموریت ابتدا به سمت بالای رود ، سپس به سمت پایین رود و سرانجام دوباره به سمت بالا تا نقطه عزیمت آغازین است. در این روز خاص رودخانه سریعتر از معمول جریان دارد . آیا این امر تغییری در زمان انجام مأموریت دارد؟

جواب معما فقط یک خط است و خیلی هم آسان

/ 0 نظر / 26 بازدید