بروسلی{جک}

یکی از روزها دو مرد برای تکه ای از فیلم بروسلی که چه اتفاقی می افتد با یکدیگر شرط بندی میکنند.{البته شرط بندی حرام است}

اولیه میگه بروسلی اون مرد قد بلنده رو می تونه بزنه .

دومیه میگفت که قد بلنده بروسلی رو میزنه .

این دو نفر شرط بندی را انجام دادن و سینما رفتن . بعد از تمام شدن فیلم اولیه گفت که دیدی بروسلی می زنه و بعدش پولش را خواست . دومیه گفت که نمی دم ، چون که خودم می دونستم بروسلی می تونه بزنه. اولیه گفت پس چرا گفتی که بروسلی نمی تونه قد بلنده رو بزنه . _گفت : سه بار تا به حال این فیلم رو دیدم ، گفتم که شاید بار چهارم نتونه بزنتش .

/ 0 نظر / 28 بازدید