سوال وجوابهای طنز

1- چرا روی آدرس اینترنت به جای یک w، سه تا www  می‌گذارند؟ چون کار از محکم‌کاری عیب نمی‌کنه.

2- چرا مار نمی‌تواند به مسافرت برود؟ چون دست ندارد که برای خداحافظی تکان دهد.

3- برای قطع جریان برق چه باید کرد؟ باید قبض آن را پرداخت نکرد.

4- آخرین دندانی که در دهان دیده می‌شود چه نام دارد؟ دندان مصنوعی.

5- چطور می‌شود چهارنفر زیر یک چتر به‌ایستند و خیس نشوند؟ وقتی هوا آفتابی باشد این کار را انجام دهند.

6- اگر سر پرگار گیج برود چه می‌کشد؟ بیضی.

7- اگر کسی قلبش ایستاده بود چه می‌کنید؟ برایش صندلی می‌گذاریم.

8- چرا لک‌لک موقع خواب یک پایش را بالا می‌گیرد؟ چون اگر هر دو را بگیرد، می‌افتد.

9- چرا دود از دودکش بالا می‌رود؟ چون ظاهرا چاره دیگری ندارد.

10- چرا دو دوتا می‌شود پنج تا؟ چون علم پیشرفت کرده.

11- اختراعی که برای جبران اشتباهات بشر درست شده چیست؟ طلاق.

12- ناف یعنی چه؟ ناف نمره صفری است که طبیعت به شکم بی‌هنر داده است.

13- خط وسط قرص برای چیه؟ برای اینکه اگه با آب نرفت پایین با پیچ‌گوشتی بره.

14- چرا فیل از «سوراخ سوزن» رد نمی‌شه؟ برای اینکه ته دمش «گره» داره.

منبع:http://forum.irpdf.com/

/ 0 نظر / 53 بازدید