چیستان

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

همه را آرایش می کند اما خود لخت می ماند؟

درباره ی جمله فکر بدی نکنید.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تا اسمش را بیاوری می شکند ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اولش باء و آخرش میم ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


لطفا جواب ندید . نظر یادتون نره!

/ 1 نظر / 18 بازدید
علی

سلام لطفاً خودتون جواب هارا بنویسید و دستتان به خاطر این وبلاگ خوب درد نکنه. [نیشخند][چشمک]